Ma Wenbo 马 文博

CHNChina (CHN) January 2003 (MB1)

Personal Records

500m 41,91 1 February 2018 Daqing (CHN)
1000m 1.25,10 2 February 2018 Daqing (CHN)
1500m 2.07,17 1 February 2018 Daqing (CHN)
3000m 4.40,05 11 March 2017 Harbin (CHN)
5000m 7.41,89 2 February 2018 Daqing (CHN)

Season Bests

500m 41,91 1 February 2018 Daqing (CHN)
1000m 1.25,10 2 February 2018 Daqing (CHN)
1500m 2.07,17 1 February 2018 Daqing (CHN)
5000m 7.41,89 2 February 2018 Daqing (CHN)

Results

China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 41,91 PR SB
1500m 1 February 2018 2.07,17 PR SB
1000m 2 February 2018 1.25,10 PR SB
5000m 2 February 2018 7.41,89 PR SB
Test Races Urumqi (CHN) 23 - 24 September 2017
1500m 23 September 2017 2.09,03 PR SB
5000m 24 September 2017 7.54,81 PR SB
Heilongjiang Province Championships Harbin (CHN) 11 - 12 March 2017
3000m 11 March 2017 4.40,05 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 43,82 PR SB
1500m 25 February 2017 2.14,97 PR SB
1000m 26 February 2017 1.29,93 PR SB
3000m 26 February 2017 4.48,41 PR SB
China - Youth Championships 2016 Harbin (CHN) 26 - 27 February 2016
500m 26 February 2016 45,79 PR SB
1500m 26 February 2016 2.23,10 PR SB
1000m 27 February 2016 1.32,36 PR SB