Yang Tao

CHNChina (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>
China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
500m (2) 24 March 2018 34,94
500m 24 March 2018 35,14
1000m 25 March 2018 1.09,92
China - Sprint Championships 2018 Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018
500m 17 March 2018 35,11
1000m 17 March 2018 1.09,98
500m 18 March 2018 35,12
1000m 18 March 2018 1.10,98
World Sprint Championships 2018 Changchun (CHN) 3 - 4 March 2018
500m 3 March 2018 35,55
1000m 3 March 2018 1.11,99
500m 4 March 2018 WDR
XXIII Olympic Winter Games Gangneung (KOR) 10 - 23 February 2018
500m 19 February 2018 35,41
1000m 23 February 2018 1.10,10
ISU Neo-Senior World Cup Innsbruck (AUT) 27 - 28 January 2018
1000m 27 January 2018 1.13,90
500m 28 January 2018 36,72
ISU World Cup Erfurt (GER) 19 - 21 January 2018
500m 19 January 2018 36,25
1000m 20 January 2018 1.14,13
500m 21 January 2018 35,98
1000m 21 January 2018 1.12,11
China - Single Distances Championships 2018 Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017
500m (2) 28 December 2017 35,82
500m 28 December 2017 35,88
1000m 29 December 2017 1.12,76
ISU World Cup Salt Lake City (USA) 8 - 10 December 2017
500m 8 December 2017 35,24
1000m 10 December 2017 1.09,29 PR SB
Time Trials Calgary (CAN) 26 November 2017
500m 26 November 2017 35,29
Time Trials Calgary (CAN) 25 November 2017
500m 25 November 2017 DNF
1000m 25 November 2017 1.09,97
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>