Changchun (CHN) Top 20 2019-2020

5000m Ladies

1 7.30,96 Ahenar ADAKE 阿合娜尔 阿达克 LN2 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
2 7.32,11 CHEN Sijia (2005) 陈思家 LC2 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
3 7.32,42 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
4 7.33,30 ZHANG Yuanyuan 张媛媛 LC2 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
5 7.33,95 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
6 7.35,35 PR SONG Yang 宋扬 LSA CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
7 7.39,65 HAO Jiachen 郝佳晨 LSA CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
8 7.40,77 HONG Chu 洪楚 LB1 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
9 7.41,18 PR CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
10 7.43,82 WU Dan 吴丹 LSA CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
11 7.45,30 LI Dan (1994) 李丹 LSA CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
12 7.55,40 MA Yuhan 马语含 LA1 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
13 7.55,73 LI Guangying 李广莹 LN1 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
14 7.58,05 PR YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
15 8.02,55 PR CHENG Li 成丽 LA2 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020
16 8.05,09 PR LI Xiang (2000) 李想 LN1 CHN CHN China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛
Changchun (CHN) 10 January 2020

Native Language Names