Harbin (CHN) Top 20 2019-2020

1000m Men

1 1.13,87 Teenbuli YEERKEN 特恩布力 叶尔肯 MA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
2 1.14,02 QUAN Xianghe 权相赫 MA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
3 1.14,22 PR XIAO Jinbao 肖金宝 MB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
4 1.14,82 FEI Jinglong 费景隆 MB1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
5 1.14,93 LI Tianlong 李添龙 MA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
6 1.15,03 WANG Zihao 王子豪 MA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
7 1.15,17 LIU Zehao 刘泽昊 MA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
8 1.15,26 PR SONG Yuze 宋雨泽 MB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
9 1.15,28 JIN Ming 金名 MB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
10 1.15,52 ZHOU Zihan 周梓涵 MB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
11 1.15,60 LI Kuokuo 李阔阔 MB1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
12 1.15,65 LIU Xifeng 刘锡峰 MB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
13 1.15,72 PR MA Bin (2002) 马彬 MB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
14 1.15,79 YANG Fengzhao 杨丰肇 MC2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
15 1.16,06 LYU Shuai 吕帅 MB1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
16 1.16,09 LYU Minghao 吕明昊 MA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
17 1.16,18 ZHANG Hangrui 张航瑞 MA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
18 1.16,23 LIU Xu 刘旭 MA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
PR YU Duohui 于多慧 M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
20 1.16,82 GE Bangxi 葛帮喜 MA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020

Native Language Names