Harbin (CHN) Top 20 2019-2020

1500m Ladies

1 2.07,33 CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
2 2.07,34 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
3 2.07,57 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
4 2.08,20 PR LI Shuang (2002) 李爽 LB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
5 2.08,43 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
6 2.09,45 MA Yuhan 马语含 LA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
7 2.10,33 PR LIU Yunqi 刘昀琪 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 4 January 2020
8 2.11,03 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
9 2.11,41 PR ZHANG Shaohan 张邵涵 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 4 January 2020
10 2.11,52 WANG Caihong 王彩红 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
11 2.11,76 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
12 2.12,46 PR XIN Yuxin 信雨馨 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 4 January 2020
13 2.13,05 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
14 2.13,08 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
15 2.13,59 PR DU Yuchen L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 4 January 2020
16 2.13,63 LI Jiaxuan 李佳轩 LB1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
17 2.13,68 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
18 2.13,70 CHENG Na 程娜 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
19 2.14,26 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
20 2.14,52 LIU Xingchi L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 4 January 2020

Native Language Names