Harbin (CHN) Top 20 2019-2020

3000m Ladies

1 4.24,65 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
2 4.25,20 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
3 4.26,93 PR CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
4 4.28,24 MA Yuhan 马语含 LA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
5 4.31,67 PR JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
6 4.34,45 PR LIU Yunqi 刘昀琪 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
7 4.36,52 PR SU Mo 苏墨 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
8 4.37,63 LU Chang (2002) 陆畅 LB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
9 4.38,00 JIN Xiuzhen 金秀真 LC2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
10 4.38,08 CHENG Na 程娜 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
11 4.38,15 PR XIN Yuxin 信雨馨 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
12 4.38,54 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
13 4.38,80 PR LI Shuang (2002) 李爽 LB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
14 4.39,70 LI Mengxin 李梦欣 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
15 4.40,31 JING Jie 静洁 LB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
16 4.41,15 PR WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
17 4.41,83 PR CHEN Yao 陈垚 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
18 4.42,17 YANG Meina 杨美娜 LA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020
19 4.42,19 PR DU Yuchen L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
20 4.43,39 LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 3 January 2020

Native Language Names