Harbin (CHN) Top 20 2019-2020

3000m Men

1 4.16,09 PR DONG Xietian M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
2 4.17,32 PR ZHANG Wenyuan M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
3 4.20,13 PR ZHANG Wanli M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
4 4.22,85 PR XIAO Zhikun 肖治坤 M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
5 4.29,55 PR AN Xin 安鑫 M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
6 4.34,13 PR TANG Zhengyan 唐正岩 MYA CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
7 4.34,95 PR WANG Shuai (6) 王帅 M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
8 4.35,59 PR MA Bin (2006) 马彬 MYA CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
9 4.36,65 PR WANG Xudong 王旭东 M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
10 4.36,70 PR DIAO Shunxiang 刁顺祥 M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
11 4.38,32 PR YANG Zhengze 杨正泽 M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
12 4.39,76 PR WANG Zhen 王振 M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
13 4.40,15 PR JI Qinbo 季勤博 M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
14 4.42,24 PR SHAO Hongjun 邵宏君 M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
15 4.51,79 PR DONG Haizheng 董海正 M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020
16 4.55,52 PR SUN Ruilin 孙瑞麟 M? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 5 January 2020

Native Language Names