Harbin (CHN) Top 20 2019-2020

500m Ladies

1 40,75 LI Shuang (2002) 李爽 LB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
2 40,87 YIN Haoze (1) 尹昊泽 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
3 40,96 PR CHEN Aoyu 陈傲禹 LC2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
4 41,31 WANG Jingziqian 王婧紫仟 LA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
LIU Jusi 刘菊司 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
6 41,52 SUN Ning 孙宁 LC2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
7 42,00 WANG Dantong 王丹彤 LB1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
8 42,04 JIANG Xia 姜霞 LA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
9 42,16 FENG Qingqing 冯青青 LA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
10 42,19 JIN Wenjing 金文靓 LB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
11 42,22 PR XIN Yuxin 信雨馨 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 4 January 2020
12 42,28 HUANG Yulin 黄余琳 LB2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
13 42,31 LIU Sijia 刘思佳 LC2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
14 42,32 PR CHEN Yao 陈垚 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
15 42,39 PR ZOU Xinyue 邹鑫悦 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
16 42,46 ZHOU Jiarong 周佳容 LC2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
17 42,65 BAO Sihan 宝斯晗 LA1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
18 42,66 GAO Chenxi 高晨曦 LB1 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
19 42,75 DENG Tianxin 邓天馨 LC2 CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020
20 42,79 WANG Caihong 王彩红 L? CHN CHN China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛
Harbin (CHN) 2 January 2020

Native Language Names