Qu Yi 曲艺

CHN China (CHN) August 1993 (LSA)

Personal Records

500m 39,29 15 February 2019 Urumqi (CHN)
1000m 1.19,11 17 February 2019 Urumqi (CHN)
1500m 2.13,59 21 December 2012 Changchun (CHN)
3000m 4.51,22 21 October 2012 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 39,64 25 October 2019 Hailar (CHN)
1000m 1.20,90 26 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 40,29
1000m 21 December 2019 1.22,60
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 40,18
1000m 9 November 2019 1.22,54
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 39,64 SB
1000m 26 October 2019 1.20,90 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 40,27
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
500m 22 March 2019 39,80
500m (2) 22 March 2019 39,53
1000m 23 March 2019 1.20,81

More Results

Native Language Names