Yu Zonghai 于宗海

CHN China (CHN) June 1997 (MSA)

Personal Records

500m 39,30 9 January 2020 Changchun (CHN)
1000m 1.16,92 18 December 2015 Urumqi (CHN)
1500m 1.55,68 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 4.08,09 28 October 2018 Changchun (CHN)
5000m 6.57,51 8 November 2019 Changchun (CHN)
10000m 14.20,48 16 February 2019 Urumqi (CHN)

Season Bests

500m 39,30 9 January 2020 Changchun (CHN)
1500m 1.55,68 27 October 2019 Hailar (CHN)
5000m 6.57,51 8 November 2019 Changchun (CHN)

Results

China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 9 January 2020 39,30 PR SB
5000m 9 January 2020 7.01,61
1500m 10 January 2020 1.59,15
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
5000m 20 December 2019 6.59,44
1500m 22 December 2019 1.58,72
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
5000m 8 November 2019 6.57,51 PR SB
1500m 10 November 2019 1.57,71
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.00,34 PR SB
1500m 27 October 2019 1.55,68 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.02,18
1500m 22 September 2019 1.58,46

More Results

Native Language Names