Li Guangying 李广莹

CHN China (CHN) October 1999 (LN4)

Personal Records

500m 40,51 22 March 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.23,39 23 March 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.10,22 18 October 2014 Changchun (CHN)
3000m 4.29,57 21 March 2019 Changchun (CHN)
5000m 7.46,15 23 March 2019 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 41,16 12 January 2020 Changchun (CHN)
1000m 1.23,73 12 January 2020 Changchun (CHN)
1500m 2.11,07 10 November 2019 Changchun (CHN)
3000m 4.30,98 9 November 2019 Changchun (CHN)
5000m 7.55,73 10 January 2020 Changchun (CHN)

Results

China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 9 January 2020 41,56
3000m 9 January 2020 4.37,26
1500m 10 January 2020 2.11,71
5000m 10 January 2020 7.55,73 SB
500m 11 January 2020 41,77
1000m 11 January 2020 1.24,54 SB
500m 12 January 2020 41,16 SB
1000m 12 January 2020 1.23,73 SB
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 41,48 SB
1000m 21 December 2019 1.26,63
3000m 21 December 2019 4.39,09
1500m 22 December 2019 2.12,82
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 41,58
1000m 9 November 2019 1.25,37 SB
3000m 9 November 2019 4.30,98 SB
1500m 10 November 2019 2.11,07 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 41,81
1000m 21 September 2019 1.25,47
3000m 21 September 2019 4.35,93
1500m 22 September 2019 2.14,08
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
3000m 21 March 2019 4.29,57 PR SB
500m 22 March 2019 40,51 PR SB
500m (2) 22 March 2019 40,75
1000m 23 March 2019 1.23,39 PR SB
5000m 23 March 2019 7.46,15 PR SB
1500m 24 March 2019 2.10,75

More Results

Native Language Names