Chang Youdan 常又丹

CHN China (CHN) July 1998 (LSA)

Personal Records

500m 40,65 17 March 2018 Urumqi (CHN)
1000m 1.22,46 17 March 2018 Urumqi (CHN)
1500m 2.11,46 23 October 2016 Urumqi (CHN)
3000m 5.00,57 25 December 2016 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 41,38 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.25,58 26 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 43,25
1000m 21 December 2019 1.28,54
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 43,27
1000m 9 November 2019 1.38,12
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 41,97
1000m 26 October 2019 1.25,58 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 41,38 SB
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
500m 22 March 2019 42,72
500m (2) 22 March 2019 43,42

More Results

Native Language Names