Li Bingbing 李冰冰

CHN China (CHN) September 1999 (LN4)

Personal Records

500m 43,34 27 November 2016 Daqing (CHN)
1000m 1.27,08 19 March 2017 Urumqi (CHN)
1500m 2.13,25 1 February 2018 Daqing (CHN)
3000m 4.39,23 1 November 2014 Shenyang (CHN)
5000m 8.11,86 16 November 2014 Harbin (CHN)

Season Bests

1000m 1.29,86 26 October 2019 Hailar (CHN)
1500m 2.16,57 27 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 9 November 2019 1.29,98
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
1000m 26 October 2019 1.29,86 SB
1500m 27 October 2019 2.16,57 SB
Mass Start (16 laps) Final 27 October 2019 DNF
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1500m 22 September 2019 2.17,75
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 43,34 PR SB
1000m 17 November 2018 1.28,70 SB
1500m 18 November 2018 2.18,92 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 43,85
1000m 10 November 2018 1.29,60
1500m 11 November 2018 2.20,51

More Results

Native Language Names