Yang Guowei 杨国威

CHN China (CHN) July 2000 (MN3)

Personal Records

500m 36,40 17 March 2018 Urumqi (CHN)
1000m 1.13,81 17 March 2018 Urumqi (CHN)
1500m 1.56,70 28 January 2018 Changchun (CHN)
3000m 4.18,66 24 September 2017 Harbin (CHN)
5000m 7.24,05 2 February 2018 Daqing (CHN)

Season Bests

500m 37,50 9 November 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.15,68 20 September 2019 Changchun (CHN)
1500m 1.57,87 24 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.17,94
500m 21 December 2019 38,31
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.17,52
500m 9 November 2019 37,50 SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 37,64
1500m 27 October 2019 1.57,87 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.15,68 SB
500m 21 September 2019 37,62
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 37,03 SB
1000m 13 April 2019 1.14,51 SB

More Results

Native Language Names