Li Xinyu 李欣宇

CHN China (CHN) Female

Personal Records

500m 43,25 16 October 2016 Urumqi (CHN)
1000m 1.28,80 11 January 2019 Daqing (CHN)
1500m 2.17,54 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 4.49,28 27 November 2016 Daqing (CHN)
5000m 8.29,34 20 November 2016 Harbin (CHN)

Season Bests

500m 44,41 20 December 2019 Daqing (CHN)
1000m 1.30,36 21 December 2019 Daqing (CHN)
1500m 2.17,54 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 5.13,59 21 September 2019 Changchun (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 44,41 SB
1000m 21 December 2019 1.30,36 SB
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 9 November 2019 1.30,46
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 44,42 SB
1500m 27 October 2019 2.17,54 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 44,92
1000m 21 September 2019 1.32,21
3000m 21 September 2019 5.13,59 SB
1500m 22 September 2019 2.25,88
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 43,64 SB
1500m 10 January 2019 2.19,62 SB
1000m 11 January 2019 1.28,80 PR SB
3000m 11 January 2019 4.59,54 SB

More Results

Native Language Names