Wang Yan (2000) 王炎

CHN China (CHN) June 2000 (LN1)

Personal Records

500m 41,82 26 January 2018 Changchun (CHN)
1000m 1.25,38 2 February 2018 Daqing (CHN)
1500m 2.10,55 22 September 2019 Changchun (CHN)
3000m 4.37,64 21 September 2019 Changchun (CHN)
5000m 8.25,50 11 November 2017 Harbin (CHN)

Season Bests

500m 41,86 20 September 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.10,55 22 September 2019 Changchun (CHN)
3000m 4.37,64 21 September 2019 Changchun (CHN)

Results

National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 41,86 SB
3000m 21 September 2019 4.37,64 PR SB
1500m 22 September 2019 2.10,55 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 42,14
1000m 17 November 2018 1.27,90
1500m 18 November 2018 2.16,60
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 42,97
1000m 10 November 2018 1.29,54
1500m 11 November 2018 2.21,13
International Trainingrace Heerenveen (NED) 30 - 31 October 2018
500m 30 October 2018 41,92 SB
1500m 30 October 2018 2.13,85 PR SB
1000m 31 October 2018 1.25,67 SB
3000m 31 October 2018 4.44,03 SB
Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams Heerenveen (NED) 13 October 2018
500m 13 October 2018 43,16
1500m 13 October 2018 2.20,70 SB

More Results

Native Language Names