Liu Chunsheng 刘春升

CHN China (CHN) November 2001 (MN2)

Personal Records

500m 38,31 9 November 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.16,85 8 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 1.59,65 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 4.15,08 10 September 2016 Calgary (CAN)
5000m 7.35,56 14 October 2018 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 38,31 9 November 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.16,85 8 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 1.59,65 27 October 2019 Hailar (CHN)
5000m 7.38,99 8 December 2019 Harbin (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.19,38
500m 21 December 2019 38,61
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 38,65
1500m 7 December 2019 2.04,45
5000m 8 December 2019 7.38,99 SB
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.16,85 PR SB
500m 9 November 2019 38,31 PR SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 38,36 PR SB
1000m 26 October 2019 1.16,97 PR SB
1500m 27 October 2019 1.59,65 PR SB
2019 Fall Classic Calgary (CAN) 19 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 38,46 SB
1500m 21 September 2019 2.01,07 PR SB

More Results

Native Language Names