Zheng Ziyi 郑紫祎

CHN China (CHN) June 1999 (LSA)

Personal Records

500m 42,37 19 October 2018 Changchun (CHN)
1000m 1.25,62 26 October 2019 Hailar (CHN)
1500m 2.18,14 2 December 2017 Changchun (CHN)
3000m 5.11,56 27 March 2016 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 42,42 25 October 2019 Hailar (CHN)
1000m 1.25,62 26 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 42,60
1000m 21 December 2019 1.29,06
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 9 November 2019 1.29,43
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 42,42 SB
1000m 26 October 2019 1.25,62 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 42,72
1000m 21 September 2019 1.28,73
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 42,88 PR SB
1000m 17 November 2018 1.26,90 PR SB

More Results

Native Language Names