Zhou Mingxuan 周明萱

CHN China (CHN) March 2002 (MN2)

Personal Records

500m 37,70 15 November 2019 Harbin (CHN)
1000m 1.17,12 13 April 2019 Daqing (CHN)
1500m 1.57,15 10 January 2019 Daqing (CHN)
3000m 4.16,81 28 October 2018 Changchun (CHN)
5000m 7.16,56 11 January 2019 Daqing (CHN)

Season Bests

500m 37,70 15 November 2019 Harbin (CHN)
1000m 1.17,28 20 September 2019 Changchun (CHN)
1500m 1.59,39 24 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.18,62
500m 21 December 2019 38,27
2019-2020 Heilongjiang U-Series Harbin (CHN) 13 - 15 December 2019
500m 13 December 2019 37,81
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 37,70 PR SB
1500m 16 November 2019 2.05,58
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 9 November 2019 WDR
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 37,86 SB
1500m 27 October 2019 1.59,39 SB

More Results

Native Language Names