Yu Feihang 于飞航

CHN China (CHN) September 2003 (LA2)

Personal Records

500m 43,42 12 April 2019 Daqing (CHN)
1000m 1.27,04 13 April 2019 Daqing (CHN)
1500m 2.09,19 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 4.41,69 22 February 2020 Inzell (GER)

Season Bests

1000m 1.29,33 14 December 2019 Inzell (GER)
1500m 2.09,19 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 4.41,69 22 February 2020 Inzell (GER)

Results

International Race Inzell (GER) 21 - 23 February 2020
3000m 22 February 2020 4.41,69 PR SB
1500m 23 February 2020 2.12,75
Frillensee Cup Inzell (GER) 14 December 2019
1000m 14 December 2019 1.29,33 SB
1500m 14 December 2019 2.14,69
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1500m 10 November 2019 2.10,50
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.41,74 PR SB
1500m 27 October 2019 2.09,19 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
3000m 21 September 2019 4.51,14
1500m 22 September 2019 2.18,56

More Results

Native Language Names