Wu Haonan 吴浩娚

CHN China (CHN) August 2004 (LA1)

Personal Records

500m 46,08 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.35,66 26 February 2016 Harbin (CHN)
1500m 2.30,80 27 February 2016 Harbin (CHN)

Season Bests

500m 46,08 20 September 2019 Changchun (CHN)

Results

National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 46,08 PR SB
Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
500m 13 September 2018 47,14 SB
1000m 13 September 2018 1.38,81 SB
500m 14 September 2018 46,84 SB
1000m 14 September 2018 1.41,93
Jilin Province Youth Competition/Selection Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017
500m 2 December 2017 46,69 PR SB
1000m 2 December 2017 1.35,71 SB
500m 3 December 2017 46,66 PR SB
1500m 3 December 2017 2.32,77 SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 47,64 SB
1000m 25 February 2017 1.44,08 SB
500m 26 February 2017 1.21,32
China - Youth Championships 2016 Harbin (CHN) 26 - 27 February 2016
500m 26 February 2016 47,74 PR SB
1000m 26 February 2016 1.35,66 PR SB
500m 27 February 2016 47,13 PR SB
1500m 27 February 2016 2.30,80 PR SB

Native Language Names