Zhou Danyang

CHNChina (CHN) Female

Personal Records

500m 46,91 3 December 2017 Changchun (CHN)
1000m 1.34,63 2 December 2017 Changchun (CHN)
1500m 2.29,27 25 February 2017 Daqing (CHN)
3000m 5.19,71 5 March 2017 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 47,74 13 September 2018 Changchun (CHN)
1000m 1.37,56 13 September 2018 Changchun (CHN)

Results

Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
500m 13 September 2018 47,74 SB
1000m 13 September 2018 1.37,56 SB
500m 14 September 2018 48,09
1000m 14 September 2018 1.39,66
Jilin Province Youth Competition/Selection Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017
500m 2 December 2017 47,38 PR SB
1000m 2 December 2017 1.34,63 PR SB
500m 3 December 2017 46,91 PR SB
1500m 3 December 2017 2.30,46 SB
Jilin Province Youth Championships Changchun (CHN) 4 - 5 March 2017
1000m 5 March 2017 1.38,36
3000m 5 March 2017 5.19,71 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 47,75 PR SB
1500m 25 February 2017 2.29,27 PR SB
1000m 26 February 2017 1.36,21 PR SB
China - Youth Championships 2016 Harbin (CHN) 26 - 27 February 2016
500m 26 February 2016 51,39 PR SB
1000m 26 February 2016 1.46,15 PR SB
500m 27 February 2016 WDR

Native Language Names