Li Ying (2) 李滢

CHN China (CHN) Female

Personal Records

500m 45,20 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.36,92 3 December 2017 Changchun (CHN)
1500m 2.32,35 25 February 2017 Daqing (CHN)
3000m 5.33,15 3 December 2017 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 45,20 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.37,78 21 September 2019 Changchun (CHN)

Results

National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 45,20 PR SB
1000m 21 September 2019 1.37,78 SB
Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
500m 13 September 2018 47,60 SB
1000m 13 September 2018 1.38,76 SB
500m 14 September 2018 47,46 SB
1000m 14 September 2018 1.39,57
Jilin Province Youth Competition/Selection Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017
500m 2 December 2017 46,00 PR SB
1500m 2 December 2017 2.32,51 SB
1000m 3 December 2017 1.36,92 PR SB
3000m 3 December 2017 5.33,15 PR SB
Jilin Province Youth Championships Changchun (CHN) 4 - 5 March 2017
500m 4 March 2017 47,63 PR SB
1000m 5 March 2017 1.38,62 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 47,74 PR SB
1500m 25 February 2017 2.32,35 PR SB
1000m 26 February 2017 1.39,90 PR SB

Native Language Names