Shao Qi 邵琪

CHN China (CHN) May 2004 (LA2)

Personal Records

500m 44,20 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.27,29 9 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.16,22 22 September 2019 Changchun (CHN)
3000m 4.41,65 24 October 2019 Hailar (CHN)

Season Bests

500m 44,20 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.27,29 9 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.16,22 22 September 2019 Changchun (CHN)
3000m 4.41,65 24 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 21 December 2019 1.28,62
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 45,03
1500m 7 December 2019 2.17,75
3000m 8 December 2019 4.51,97
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
1500m 16 November 2019 2.17,64
3000m 17 November 2019 4.45,49
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 9 November 2019 1.27,29 PR SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.41,65 PR SB

More Results

Native Language Names