Shao Qi 邵琪

CHN China (CHN) May 2004 (LB1)

Personal Records

500m 44,20 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.27,29 9 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.16,22 22 September 2019 Changchun (CHN)
3000m 4.41,65 24 October 2019 Hailar (CHN)

Season Bests

500m 44,20 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.27,29 9 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.16,22 22 September 2019 Changchun (CHN)
3000m 4.41,65 24 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 21 December 2019 1.28,62
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 9 November 2019 1.27,29 PR SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.41,65 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 44,20 PR SB
1000m 21 September 2019 1.27,77
3000m 21 September 2019 4.45,25
1500m 22 September 2019 2.16,22 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 44,31 PR SB
1500m 10 January 2019 2.19,19 PR SB
1000m 11 January 2019 DNF

More Results

Native Language Names