Yu Hao (2005) 于浩

CHN China (CHN) January 2005 (LC2)

Personal Records

500m 46,04 12 April 2019 Daqing (CHN)
1000m 1.32,88 13 January 2019 Daqing (CHN)
1500m 2.23,10 12 January 2019 Daqing (CHN)
3000m 5.08,72 13 January 2019 Daqing (CHN)

Season Bests

500m 46,67 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.36,48 21 September 2019 Changchun (CHN)

Results

National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 46,67 SB
1000m 21 September 2019 1.36,48 SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 46,04 PR SB
1000m 13 April 2019 1.34,51
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 12 January 2019 46,31 PR SB
1500m 12 January 2019 2.23,10 PR SB
1000m 13 January 2019 1.32,88 PR SB
3000m 13 January 2019 5.08,72 PR SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 3 February 2018 49,73 PR SB
1500m 3 February 2018 2.33,11 PR SB
1000m 4 February 2018 1.41,23 PR SB
3000m 4 February 2018 5.36,94 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 51,19 PR SB
1000m 25 February 2017 1.41,34 PR SB
500m 26 February 2017 51,15 PR SB
1500m 26 February 2017 2.39,96 PR SB

Native Language Names