Lu Yuhan 卢禹含

CHN China (CHN) 2002 (LN2)

Personal Records

500m 44,79 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.31,49 11 September 2018 Changchun (CHN)
1500m 2.19,56 1 November 2019 Changchun (CHN)
3000m 5.04,22 21 September 2019 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 44,79 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.32,79 21 September 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.19,56 1 November 2019 Changchun (CHN)
3000m 5.04,22 21 September 2019 Changchun (CHN)

Results

Jilin Province Youth Competition Changchun (CHN) 1 - 2 November 2019
1500m 1 November 2019 2.19,56 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 44,79 PR SB
1000m 21 September 2019 1.32,79 SB
3000m 21 September 2019 5.04,22 PR SB
1500m 22 September 2019 2.26,06 SB
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
1000m 28 October 2018 1.33,88
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 12 October 2018 45,69
1000m 13 October 2018 1.32,59
3000m 13 October 2018 5.08,49 PR SB
1500m 14 October 2018 2.29,76
Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
500m 11 September 2018 45,63 PR SB
1000m 11 September 2018 1.31,49 PR SB
500m 12 September 2018 45,58 PR SB
1500m 12 September 2018 2.22,22 PR SB

More Results

Native Language Names