Maryana Kozhmyakova

IAR Individual Athletes RUS (IAR) September 2011 (LYC)

Season Bests

100m 13,12 23 November 2022 Chelyabinsk
300m 34,43 27 January 2023 Chelyabinsk

Results

Skoblikova Sports School - Chelyabinsk Region Championships Qualifier Chelyabinsk 27 January 2023
100m 27 January 2023 13,18
300m 27 January 2023 34,43 SB
Chelyabinsk City Junior D-F Championships Chelyabinsk-Inga 21 January 2023
100m 21 January 2023 13,24
300m 21 January 2023 36,15
Chelyabinsk City Single Distances Championships (Junior D-F) Chelyabinsk 17 December 2022
100m 17 December 2022 13,43
300m 17 December 2022 35,37
Skoblikova Sports School Junior D/E Allround Championships Chelyabinsk 23 - 24 November 2022
100m 23 November 2022 13,12 SB
300m 23 November 2022 35,06 SB
Control Starts - Skoblikova Sports School Chelyabinsk 11 November 2022
100m 11 November 2022 13,24 SB

More Results

Native Language Names