Wang Tianqi

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 Next>
13th China Winter Games Urumqi (CHN) 22 - 25 January 2016
1500m 22 January 2016 2.02,41 PR SB
3000m 23 January 2016 4.27,78 SB
5000m 25 January 2016 7.36,18 SB
China Cup 3 Qiqihar (CHN) 27 - 29 November 2015
3000m 28 November 2015 4.52,16
1500m 29 November 2015 2.16,87
China - National Championships 2016 / 13th National Winter Games Qualifier Changchun (CHN) 22 - 25 October 2015
1500m 22 October 2015 2.07,43 SB
3000m 23 October 2015 4.37,48
1000m 24 October 2015 1.24,27 SB
China Cup 1 Changchun (CHN) 16 - 18 October 2015
3000m 17 October 2015 4.37,34 SB
1500m 18 October 2015 2.08,76 SB
Jilin Test Competition Changchun (CHN) 29 September 2015
500m 29 September 2015 DNF
3000m 29 September 2015 4.44,96 SB
China - Allround Championships 2015 Changchun (CHN) 18 - 19 December 2014
500m 18 December 2014 41,75
3000m 18 December 2014 4.31,42
1500m 19 December 2014 2.07,76
5000m 19 December 2014 8.09,21
China Cup 5 Harbin (CHN) 22 - 23 November 2014
1500m 22 November 2014 2.09,26
3000m 23 November 2014 4.40,43
China Cup 4 Harbin (CHN) 15 - 16 November 2014
1500m 15 November 2014 2.10,95
5000m 16 November 2014 8.03,16 SB
China Cup 2 Changchun (CHN) 18 - 19 October 2014
1500m 18 October 2014 2.05,29 PR SB
3000m 19 October 2014 4.38,45
China Cup 1 Changchun (CHN) 10 - 12 October 2014
500m (2) 10 October 2014 41,21 PR SB
500m 10 October 2014 41,47 SB
3000m 11 October 2014 4.31,04 SB
1500m 12 October 2014 2.07,60 SB
<Prev 1 2 3 4 5 Next>

Native Language Names