Wang Chaoyu

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>
China Cup 5 Urumqi (CHN) 17 - 19 March 2017
500m 18 March 2017 36,00 SB
1000m 19 March 2017 WDR
China - Sprint Championships 2017 Harbin (CHN) 21 - 22 January 2017
500m 21 January 2017 36,60
1000m 21 January 2017 1.13,53
500m 22 January 2017 36,82
1000m 22 January 2017 1.14,12
China Cup 4 Changchun (CHN) 29 - 31 December 2016
1000m 29 December 2016 1.13,40
500m 30 December 2016 36,67
China Cup 3 Daqing (CHN) 25 - 27 November 2016
1000m 25 November 2016 1.13,67
500m 26 November 2016 36,82
China Cup 2 Harbin (CHN) 18 - 20 November 2016
1000m 18 November 2016 1.13,56
500m 19 November 2016 36,78
China - National Championships 2017 Urumqi (CHN) 20 - 23 October 2016
500m 21 October 2016 36,08 SB
1000m 22 October 2016 1.11,83 SB
China Cup 1 Urumqi (CHN) 14 - 16 October 2016
1000m 14 October 2016 1.12,43 SB
500m 15 October 2016 36,76 SB
13th China Winter Games Urumqi (CHN) 22 - 25 January 2016
500m 24 January 2016 35,71
500m (2) 24 January 2016 35,82
1000m 25 January 2016 1.11,23
China Cup 4 Urumqi (CHN) 18 - 20 December 2015
1000m 18 December 2015 1.11,97
500m (2) 19 December 2015 35,57
500m 19 December 2015 35,95
ISU World Cup Heerenveen (NED) 11 - 13 December 2015
500m 11 December 2015 35,88
1000m 12 December 2015 1.12,45
500m 13 December 2015 36,08
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>

Native Language Names