Yu Yunchao 于云超

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 21 December 2019 39,18 SB
Jilin Province Youth Standards Changchun (CHN) 7 - 8 December 2019
500m 7 December 2019 39,34
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 DQ
500m 21 September 2019 39,46
1500m 22 September 2019 2.04,28 SB
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
1000m 19 October 2018 1.21,60 SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
1000m 26 January 2018 1.18,39
500m 27 January 2018 39,07
500m (2) 27 January 2018 39,14
China Cup 4 Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017
1000m 17 November 2017 1.19,03
500m 18 November 2017 39,05
500m (2) 18 November 2017 39,03
China Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2017
1000m 10 November 2017 1.18,47
500m 11 November 2017 38,75
500m (2) 11 November 2017 38,74
1500m 12 November 2017 2.05,99
China Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 22 October 2017
1000m 20 October 2017 1.18,70
1500m 22 October 2017 2.02,81
China Cup 1 Changchun (CHN) 13 - 15 October 2017
1000m 13 October 2017 1.17,94 SB
500m 14 October 2017 38,58 SB
500m (2) 14 October 2017 38,75
1500m 15 October 2017 2.02,40 SB
Jilin Province 2017-2018 National League Tournament Changchun (CHN) 23 - 24 September 2017
1500m 23 September 2017 2.02,96 SB
5000m 24 September 2017 7.34,78 SB
<Prev 1 2 3 4 5 Next>

Native Language Names