Qu Yi 曲艺

CHNChina (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
500m (2) 22 March 2019 39,53
500m 22 March 2019 39,80
1000m 23 March 2019 1.20,81
China National League Final Urumqi (CHN) 15 - 17 February 2019
500m 15 February 2019 39,29 PR SB
1000m 17 February 2019 1.19,11 PR SB
China - National Championships 2019 Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019
500m 5 January 2019 40,33 SB
1000m 5 January 2019 1.22,30 SB
500m 6 January 2019 40,02 SB
1000m 6 January 2019 1.22,97
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 40,39 SB
1000m 17 November 2018 1.24,31 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 40,40
1000m 10 November 2018 1.23,52
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
500m 19 October 2018 40,34 SB
1000m 20 October 2018 1.23,27
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 12 October 2018 40,52
1000m 13 October 2018 1.22,83 SB
China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
500m (2) 23 March 2018 39,62
500m 23 March 2018 39,57 SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
500m (2) 26 January 2018 40,69
500m 26 January 2018 40,75
China - Single Distances Championships 2018 Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017
500m (2) 28 December 2017 41,51
500m 28 December 2017 41,77
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>

Native Language Names