Yang Yue 杨悦

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 9 January 2020 43,05 SB
3000m 9 January 2020 4.40,15
1500m 10 January 2020 2.13,28
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
3000m 21 December 2019 4.38,42
1500m 22 December 2019 2.12,89
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
3000m 9 November 2019 4.36,28 SB
1500m 10 November 2019 2.11,81
Mass Start (16 laps) Semifinal A 10 November 2019 11th
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.38,73 SB
1500m 27 October 2019 2.09,98 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
3000m 21 September 2019 4.38,95
1500m 22 September 2019 2.12,51
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 17 November 2018 1.26,05 SB
1500m 18 November 2018 2.12,63 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 10 November 2018 1.27,66
5000m 10 November 2018 8.17,36 SB
1500m 11 November 2018 2.15,08
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
1000m 20 October 2018 1.26,13
1500m 21 October 2018 2.12,31
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1000m 13 October 2018 1.26,87
3000m 13 October 2018 4.42,93 SB
1500m 14 October 2018 2.12,13 SB
China Cup 4 Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017
1500m 19 November 2017 2.13,90
<Prev 1 2 3 4 5 6 Next>

Native Language Names