Wang Yingying 王莹莹

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 43,89 SB
1500m 2 January 2020 2.20,56 SB
1000m 3 January 2020 1.30,60
3000m 3 January 2020 4.53,76 SB
Mass Start (10 laps) 5 January 2020 10th
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 21 September 2019 1.27,16 PR SB
Test Races Urumqi (CHN) 23 - 24 September 2017
1500m 23 September 2017 2.23,57 SB
1000m 24 September 2017 1.30,46 SB
National Cup 6 Shenyang (CHN) 2 - 3 March 2013
1500m 2 March 2013 2.22,23
3000m 3 March 2013 5.03,49
China - Junior Championships 2013 Shenyang (CHN) 11 - 12 January 2013
500m 11 January 2013 44,70
1500m 11 January 2013 2.19,46
1000m 12 January 2013 1.30,40
Jilin Province Youth Competitions Wangqing (CHN) 5 - 6 January 2013
500m 5 January 2013 50,48
1500m 5 January 2013 2.39,12 TR
1000m 6 January 2013 1.37,23
3000m 6 January 2013 5.20,26 TR
China - Allround Championships 2013 Changchun (CHN) 20 - 21 December 2012
500m 20 December 2012 44,25
3000m 20 December 2012 4.52,17 PR SB
1500m 21 December 2012 2.18,65 SB
National Cup 4 Harbin (CHN) 17 - 18 November 2012
1500m 17 November 2012 2.19,88
National Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 11 November 2012
500m 10 November 2012 44,21
500m (2) 10 November 2012 44,13
1000m 11 November 2012 1.29,21
National Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 21 October 2012
1500m 20 October 2012 2.19,82 SB
3000m 21 October 2012 4.55,99 SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names