<Prev 1 2 3 4 5 6 Next>
Nizhny Novgorod Sprint Championships Nizhny Novgorod 5 March 2023
500m 5 March 2023 DNS
Ice is Our Hope 2021 Nizhny Novgorod 6 February 2021
100m 6 February 2021 11,11 SB
Nizhny Novogorod Region Open Championships - Kruglov Memorial Nizhny Novgorod 23 - 24 January 2021
500m 23 January 2021 39,85 SB
1000m 23 January 2021 1.26,70 SB
500m 24 January 2021 40,14
1000m 24 January 2021 1.25,98 SB
Nizhny Novgorod Single Distances Championships Nizhny Novgorod 26 - 27 December 2020
500m 26 December 2020 40,02 SB
10th Kolomna Ice Kolomna 7 - 8 March 2020
500m 7 March 2020 37,59 PR SB
3000m 8 March 2020 4.23,47 PR SB
RSU Cup - Final Moscow 4 - 5 March 2020
Mass Start (10 laps) 4 March 2020 12th
82nd Kirov Prize / RSU Cup 4 Kirov 8 - 9 February 2020
500m 8 February 2020 39,66
1500m 8 February 2020 2.07,93
1000m 9 February 2020 1.19,51
Mass Start (10 laps) 8 February 2020 18th
Russia - Junior Allround/Single Distances Championships 2020 Chelyabinsk 31 January - 2 February 2020
Mass Start (10 laps) 2 February 2020 19th
A.V. Kibalko Prize (RSU Cup 3) Chelyabinsk 23 - 24 January 2020
500m 23 January 2020 DNF
1000m 24 January 2020 1.15,64 PR SB
Mass Start (10 laps) 23 January 2020 11th
Kolomna City District Championships Kolomna 11 January 2020
500m 11 January 2020 37,61 PR SB
1500m 11 January 2020 2.00,29 PR SB
<Prev 1 2 3 4 5 6 Next>

Native Language Names