Ma Yongxin

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China Cup 3 Qiqihar (CHN) 27 - 29 November 2015
1000m 27 November 2015 1.21,46
1500m 29 November 2015 2.07,77
China Cup 2 Harbin (CHN) 20 - 22 November 2015
1000m 20 November 2015 1.20,60
1500m 22 November 2015 2.04,16
China Cup 1 Changchun (CHN) 16 - 18 October 2015
1000m 16 October 2015 1.19,10 PR SB
1500m 18 October 2015 2.00,69 PR SB
Jilin Test Competition Changchun (CHN) 29 September 2015
1000m 29 September 2015 1.20,34 PR SB
1500m 29 September 2015 2.01,40 PR SB
5000m 29 September 2015 7.25,55 PR SB
China Cup 3 Shenyang (CHN) 1 - 2 November 2014
1000m 1 November 2014 1.23,69 SB
3000m 1 November 2014 4.23,49 PR SB
500m (2) 2 November 2014 41,68 PR SB
500m 2 November 2014 41,92 SB
1500m 2 November 2014 2.07,05 SB
13th Xinjiang Autonomus Region Championships Urumqi (CHN) 25 - 27 January 2014
500m 25 January 2014 41,82 PR SB
3000m 25 January 2014 4.28,42 PR SB
1500m 26 January 2014 2.08,18
5000m 27 January 2014 7.27,23 PR SB
National Cup 4 Changchun (CHN) 30 November - 1 December 2013
1500m 1 December 2013 2.06,12 PR SB
National Cup 3 Changchun (CHN) 23 - 24 November 2013
1000m 23 November 2013 1.25,44
500m 24 November 2013 43,21
500m (2) 24 November 2013 42,90
National Cup 2 Harbin (CHN) 2 - 3 November 2013
5000m 2 November 2013 7.40,48 PR SB
1500m 3 November 2013 2.09,82 PR SB
National Cup 1 Harbin (CHN) 26 - 27 October 2013
1000m 26 October 2013 1.23,18 PR SB
500m 27 October 2013 42,68 PR SB
500m (2) 27 October 2013 42,55 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names