Wang Xuqi 王绪琦

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.19,36 PR SB
500m 21 September 2019 38,40 PR SB
1500m 22 September 2019 2.03,22 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 16 November 2018 1.22,57 SB
500m 17 November 2018 40,43 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 9 November 2018 1.24,78
500m 10 November 2018 39,75
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 38,79 PR SB
1000m 28 October 2018 1.20,46 PR SB
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
500m 20 October 2018 38,98 PR SB
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1000m 12 October 2018 1.20,49 PR SB
1500m 12 October 2018 2.05,83 PR SB
500m 13 October 2018 39,11 PR SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 39,41 PR SB
1500m 1 February 2018 2.08,15 PR SB
1000m 2 February 2018 1.22,02 PR SB
5000m 2 February 2018 8.02,03 PR SB
13th Liaoning Province Youth Games Fushun (CHN) 17 - 18 January 2018
500m 17 January 2018 42,50
1000m 18 January 2018 1.29,96
Jilin Province 2017-2018 National League Tournament Changchun (CHN) 23 - 24 September 2017
500m 23 September 2017 41,51 PR SB
1500m 23 September 2017 2.10,65 PR SB
1000m 24 September 2017 1.24,77 PR SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 41,75 PR SB
1500m 25 February 2017 2.17,87 PR SB
1000m 26 February 2017 1.25,99 PR SB
3000m 26 February 2017 4.45,99 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names