Li Huawei 李华伟

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 11 January 2020 40,56
1000m 11 January 2020 1.24,31
500m 12 January 2020 40,30
1000m 12 January 2020 1.24,04
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 40,47
1000m 21 December 2019 1.24,62
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 40,60
1000m 7 December 2019 1.25,40
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 39,99
1000m 9 November 2019 1.23,02
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 39,72 SB
1000m 26 October 2019 1.22,14 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 40,30
1000m 21 September 2019 1.23,11
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
500m (2) 22 March 2019 39,96
500m 22 March 2019 39,95
1000m 23 March 2019 1.22,38
China National League Final Urumqi (CHN) 15 - 17 February 2019
500m 15 February 2019 39,43 SB
1000m 17 February 2019 1.20,17 SB
China - National Championships 2019 Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019
500m 5 January 2019 40,46
1000m 5 January 2019 1.24,52
500m 6 January 2019 40,76
1000m 6 January 2019 1.25,59
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 40,60 SB
1000m 17 November 2018 1.23,97 SB
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>

Native Language Names