<Prev 1 Next>
China Cup 3 Shenyang (CHN) 1 - 2 November 2014
1000m 1 November 2014 1.24,36 SB
500m 2 November 2014 41,23 SB
500m (2) 2 November 2014 41,02 SB
National Cup 3 Changchun (CHN) 23 - 24 November 2013
1000m 23 November 2013 1.36,43
500m 24 November 2013 40,94
500m (2) 24 November 2013 41,08
National Cup 2 Harbin (CHN) 2 - 3 November 2013
1500m 3 November 2013 2.07,81 PR SB
National Cup 1 Harbin (CHN) 26 - 27 October 2013
1000m 26 October 2013 1.22,56 SB
500m 27 October 2013 40,78 SB
500m (2) 27 October 2013 40,65 SB
China - Youth Championships 2013 Changchun (CHN) 26 - 27 January 2013
500m 26 January 2013 40,42 PR SB
1500m 26 January 2013 2.09,80 PR SB
1000m 27 January 2013 1.22,38 PR SB
Jilin Province Youth Competitions Wangqing (CHN) 5 - 6 January 2013
500m 5 January 2013 45,66
1000m 5 January 2013 1.33,60
500m 6 January 2013 45,20
1000m 6 January 2013 1.57,36
National Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 11 November 2012
1000m 10 November 2012 1.25,05 PR SB
500m 11 November 2012 42,02 PR SB
500m (2) 11 November 2012 41,80 PR SB
National Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 21 October 2012
5000m 20 October 2012 DQ
1500m 21 October 2012 2.13,47 PR SB
National Cup 1 Changchun (CHN) 13 - 14 October 2012
1000m 13 October 2012 1.27,19 PR SB
500m 14 October 2012 42,35 PR SB
500m (2) 14 October 2012 42,19 PR SB
<Prev 1 Next>

Native Language Names