Liu Xueren

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
China Cup 4 Changchun (CHN) 29 - 31 December 2016
1000m 29 December 2016 1.16,69
500m 30 December 2016 37,92
China - Junior Championships 2017 Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016
500m 24 December 2016 37,91
China Cup 3 Daqing (CHN) 25 - 27 November 2016
1000m 25 November 2016 1.16,47
500m 26 November 2016 38,06
China - National Championships 2017 Urumqi (CHN) 20 - 23 October 2016
5000m 20 October 2016 7.48,08
1500m 23 October 2016 1.58,11
China Cup 1 Urumqi (CHN) 14 - 16 October 2016
1000m 14 October 2016 1.14,02 PR SB
500m 15 October 2016 37,22 SB
5000m 15 October 2016 7.29,09 PR SB
1500m 16 October 2016 1.57,15 SB
China - Junior Single Distances Championships 2016 Shenyang (CHN) 25 - 26 December 2015
500m 25 December 2015 38,25
500m (2) 25 December 2015 38,34
1500m 25 December 2015 2.00,60
1000m 26 December 2015 1.18,08
5000m 26 December 2015 7.40,00
China - Junior Allround Championships 2016 Shenyang (CHN) 25 - 26 December 2015
500m 25 December 2015 38,25
1500m 25 December 2015 2.00,60
1000m 26 December 2015 1.18,08
5000m 26 December 2015 7.40,00 SB
China Cup 4 Urumqi (CHN) 18 - 20 December 2015
1000m 18 December 2015 1.14,16 PR SB
5000m 18 December 2015 7.54,47
500m 19 December 2015 37,67 PR SB
500m (2) 19 December 2015 36,96 PR SB
1500m 20 December 2015 1.56,10 PR SB
China Cup 3 Qiqihar (CHN) 27 - 29 November 2015
1000m 27 November 2015 1.18,69
5000m 27 November 2015 7.40,11
500m 28 November 2015 38,86
500m (2) 28 November 2015 38,70
1500m 29 November 2015 2.02,41
China Cup 2 Harbin (CHN) 20 - 22 November 2015
1000m 20 November 2015 1.17,53
10000m 20 November 2015 15.56,68 PR SB
500m 21 November 2015 38,99
500m (2) 21 November 2015 38,61
1500m 22 November 2015 2.01,69
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names