Chen Shengyu

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 Next>
China Cup 5 Harbin (CHN) 22 - 23 November 2014
500m 22 November 2014 37,62
500m (2) 22 November 2014 WDR
1000m 23 November 2014 DNS
China Cup 4 Harbin (CHN) 15 - 16 November 2014
500m 15 November 2014 37,87
500m (2) 15 November 2014 37,60
1000m 16 November 2014 1.16,83
China Cup 2 Changchun (CHN) 18 - 19 October 2014
500m 18 October 2014 37,20 SB
500m (2) 18 October 2014 36,85 PR SB
1500m 18 October 2014 1.58,01 SB
1000m 19 October 2014 1.15,63 SB
China Cup 1 Changchun (CHN) 10 - 12 October 2014
500m 11 October 2014 37,59 SB
500m (2) 11 October 2014 37,64
1000m 12 October 2014 1.16,54 SB
1500m 12 October 2014 1.58,23 SB
Olympic Selection Changchun (CHN) 11 - 13 October 2013
500m 12 October 2013 40,41 SB
500m (2) 12 October 2013 41,49
China - Single Distances Championships 2013 Harbin (CHN) 15 - 17 March 2013
1500m 15 March 2013 1.56,63
500m (2) 16 March 2013 37,41
500m 16 March 2013 37,22
1000m 17 March 2013 1.14,62
National Cup 6 Shenyang (CHN) 2 - 3 March 2013
1500m 3 March 2013 1.59,72
National Cup 5 Shenyang (CHN) 23 - 24 February 2013
1000m 23 February 2013 1.16,19
500m (2) 24 February 2013 44,18
500m 24 February 2013 38,14
China - Sprint Championships 2013 Changchun (CHN) 22 - 23 December 2012
500m 22 December 2012 36,99 PR SB
1000m 22 December 2012 1.14,52
500m 23 December 2012 36,90 PR SB
1000m 23 December 2012 1.13,86 SB
National Cup 4 Harbin (CHN) 17 - 18 November 2012
1500m 18 November 2012 1.57,79
<Prev 1 2 3 4 5 Next>

Native Language Names