Li Jin 李津

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 21 December 2019 38,38
1500m 22 December 2019 2.00,06
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 9 November 2019 38,00 PR SB
1500m 10 November 2019 1.59,14
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.17,82 SB
1500m 27 October 2019 1.55,74 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.20,78
500m 21 September 2019 38,72
1500m 22 September 2019 1.57,90
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
5000m 16 November 2018 7.18,97
500m 17 November 2018 38,87
1500m 18 November 2018 1.59,67 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 10 November 2018 38,74
1500m 11 November 2018 2.00,85
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 38,57
1500m 27 October 2018 1.58,50
3000m 28 October 2018 4.11,83
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
5000m 19 October 2018 7.19,58
500m 20 October 2018 38,87
1500m 21 October 2018 1.58,13
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1500m 12 October 2018 1.57,96 PR SB
Fall Classic 2018 Calgary (CAN) 21 - 23 September 2018
5000m 21 September 2018 7.03,80 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names