Li Ziqiang 李子强

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 39,31
1500m 1 February 2018 2.05,00
1000m 2 February 2018 1.20,44
5000m 2 February 2018 8.12,95 SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
1000m 26 January 2018 1.20,71
500m (2) 27 January 2018 39,73
500m 27 January 2018 39,72
1500m 28 January 2018 2.05,03
Jilin Province Youth Competition/Selection Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017
500m 2 December 2017 39,53
1500m 2 December 2017 2.04,78 PR SB
1000m 3 December 2017 1.20,35
China Cup 4 Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017
1000m 17 November 2017 1.21,21
500m (2) 18 November 2017 39,85
500m 18 November 2017 39,98
China Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2017
1000m 10 November 2017 1.20,21
500m (2) 11 November 2017 39,86
500m 11 November 2017 39,62
China Cup 2 Changchun (CHN) 20 - 22 October 2017
1000m 20 October 2017 1.19,68 PR SB
500m (2) 21 October 2017 39,30
500m 21 October 2017 39,58
China Cup 1 Changchun (CHN) 13 - 15 October 2017
1000m 13 October 2017 1.19,86 PR SB
500m (2) 14 October 2017 39,38
500m 14 October 2017 39,24 PR SB
Jilin Province 2017-2018 National League Tournament Changchun (CHN) 23 - 24 September 2017
500m 23 September 2017 39,67 PR SB
1500m 23 September 2017 2.05,72 PR SB
1000m 24 September 2017 1.20,32 PR SB
3000m 24 September 2017 4.36,06 PR SB
Jilin Province Youth Championships Changchun (CHN) 4 - 5 March 2017
500m 4 March 2017 40,74 PR SB
1500m 4 March 2017 2.08,49 PR SB
1000m 5 March 2017 1.22,35 PR SB
5000m 5 March 2017 8.08,26 PR SB
China - Junior Championships 2017 Changchun (CHN) 23 - 25 December 2016
500m 23 December 2016 41,21 PR SB
1500m 23 December 2016 2.09,35 PR SB
1000m 24 December 2016 1.24,06 PR SB
5000m 24 December 2016 8.16,56 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names