Zhao Mingyue 赵明月

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.18,46 PR SB
500m 21 December 2019 39,08
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.20,29
500m 21 September 2019 38,90 PR SB
1500m 22 September 2019 2.07,11 SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 39,07 PR SB
1500m 10 January 2019 2.02,50 PR SB
1000m 11 January 2019 1.19,24 PR SB
5000m 11 January 2019 8.02,04 SB
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 39,70
1000m 28 October 2018 1.20,89
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
1000m 19 October 2018 1.21,20
500m 20 October 2018 39,50 SB
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1000m 12 October 2018 1.22,23
1500m 12 October 2018 2.09,82 SB
500m 13 October 2018 39,89
Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
500m 13 September 2018 39,69 SB
1000m 13 September 2018 1.20,35 SB
500m 14 September 2018 39,56 SB
1000m 14 September 2018 1.19,91 SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 39,95
1500m 1 February 2018 2.06,35
1000m 2 February 2018 1.21,18
5000m 2 February 2018 7.50,23
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
1000m 26 January 2018 1.20,64
500m 27 January 2018 40,23
500m (2) 27 January 2018 39,59
1500m 28 January 2018 2.06,29
Jilin Province Youth Competition/Selection Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017
500m 2 December 2017 39,29 PR SB
1500m 2 December 2017 2.04,94 PR SB
1000m 3 December 2017 1.19,77 PR SB
5000m 3 December 2017 7.48,19 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names