Jin Xiuzhen 金秀真

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 9 January 2020 43,86
3000m 9 January 2020 4.46,27
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 42,86 PR SB
1500m 2 January 2020 2.13,08
1000m 3 January 2020 1.26,35
3000m 3 January 2020 4.38,00
Mass Start (10 laps) 5 January 2020 DNF
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 42,95 PR SB
1000m 21 December 2019 1.26,15 SB
3000m 21 December 2019 4.33,55 SB
1500m 22 December 2019 2.11,14
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 43,34
3000m 9 November 2019 4.37,84
1500m 10 November 2019 2.14,39
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.37,22 SB
1500m 27 October 2019 2.10,11 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 44,27
3000m 21 September 2019 4.41,15
1500m 22 September 2019 2.15,93
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 43,39 PR SB
1000m 13 April 2019 1.26,05 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 12 January 2019 43,85 PR SB
1500m 12 January 2019 2.13,60 PR SB
1000m 13 January 2019 1.28,38 PR SB
3000m 13 January 2019 4.33,33
National League Qualifying Competition Changchun (CHN) 10 October 2018
500m 10 October 2018 45,29 SB
3000m 10 October 2018 4.40,93
Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
500m 11 September 2018 45,41 SB
1500m 11 September 2018 2.15,04 PR SB
1000m 12 September 2018 1.30,37 SB
3000m 12 September 2018 4.33,31 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names