Zhang Xin (1990) 张鑫

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 40,62
1000m 21 December 2019 1.21,92
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 40,12
1000m 9 November 2019 1.21,69
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 39,60 SB
1000m 26 October 2019 1.21,26 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 40,07
1000m 21 September 2019 1.22,06
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
500m 22 March 2019 40,17 SB
500m (2) 22 March 2019 40,18
1000m 23 March 2019 1.21,82
China - National Championships 2019 Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019
500m 5 January 2019 40,80
1000m 5 January 2019 1.22,08 SB
500m 6 January 2019 40,70
1000m 6 January 2019 1.21,79 SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 17 November 2018 1.22,98 SB
1500m 18 November 2018 2.10,22 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 41,04
1000m 10 November 2018 1.23,78
5000m 10 November 2018 8.09,70 SB
1500m 11 November 2018 2.11,13
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
500m 19 October 2018 40,56 SB
1000m 20 October 2018 1.22,59 SB
3000m 20 October 2018 4.45,02
1500m 21 October 2018 2.10,10 SB
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 12 October 2018 41,41 SB
1000m 13 October 2018 1.22,70 SB
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>

Native Language Names