Zhang Lu (2000) 张露

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 Next>
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 42,12 SB
1000m 9 November 2019 1.26,65 SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 42,46 SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 42,89 SB
1000m 17 November 2018 1.27,18 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 42,91
1000m 10 November 2018 1.29,18
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 42,51
1500m 27 October 2018 2.23,95
1000m 28 October 2018 1.25,22 SB
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
500m 19 October 2018 42,12 SB
1000m 20 October 2018 1.27,00
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 12 October 2018 42,46 SB
1000m 13 October 2018 1.26,91 SB
1500m 14 October 2018 2.18,07 SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
500m 26 January 2018 42,79
500m (2) 26 January 2018 42,13
China Cup 4 Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017
500m 17 November 2017 42,21
500m (2) 17 November 2017 42,01
1000m 18 November 2017 1.28,47
China Cup 3 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2017
500m 10 November 2017 42,22
500m (2) 10 November 2017 41,51
1000m 11 November 2017 1.26,19
<Prev 1 2 3 4 Next>

Native Language Names