Xiao Jinming 肖金铭

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 42,45
1000m 21 December 2019 1.27,66
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 42,37
1000m 9 November 2019 DQ
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 41,61 PR SB
1000m 26 October 2019 1.26,98 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 42,61
1000m 21 September 2019 1.27,05
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 42,56 SB
1000m 17 November 2018 1.27,30 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 42,27
1000m 10 November 2018 1.32,80
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 41,64 PR SB
1000m 28 October 2018 1.25,58 PR SB
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
500m 19 October 2018 41,88 PR SB
1000m 20 October 2018 1.26,10 SB
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 12 October 2018 42,44 SB
1000m 13 October 2018 1.27,14 SB
Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
500m 11 September 2018 42,59 SB
1500m 11 September 2018 2.26,08 PR SB
1000m 12 September 2018 1.28,54 SB
3000m 12 September 2018 5.50,70 PR SB
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names