Sui Xiaolong 隋晓龙

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.14,04 PR SB
500m 9 November 2019 36,96 PR SB
1500m 10 November 2019 1.59,53
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 37,22 PR SB
1000m 26 October 2019 1.14,25 PR SB
1500m 27 October 2019 1.55,01 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.14,81 PR SB
500m 21 September 2019 37,31 PR SB
1500m 22 September 2019 1.59,65 SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 16 November 2018 1.16,34 SB
5000m 16 November 2018 7.22,39 SB
500m 17 November 2018 38,07 PR SB
1500m 18 November 2018 1.59,46 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 9 November 2018 1.15,84
500m 10 November 2018 38,11
1500m 11 November 2018 1.59,14
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 38,08
1500m 27 October 2018 1.56,29 SB
1000m 28 October 2018 1.15,24 PR SB
3000m 28 October 2018 4.11,80 PR SB
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
1000m 19 October 2018 1.15,75 SB
5000m 19 October 2018 7.28,02
500m 20 October 2018 38,38
1500m 21 October 2018 1.56,44 SB
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1500m 12 October 2018 1.56,99 SB
National League Qualifying Competition Changchun (CHN) 10 October 2018
1000m 10 October 2018 1.16,51
3000m 10 October 2018 4.17,77 PR SB
China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
1500m 23 March 2018 1.55,50
5000m 24 March 2018 7.12,93
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names