Yu Duohui 于多慧

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
Mass Start (16 laps) 11 January 2020 21st
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 38,61 PR SB
1500m 2 January 2020 1.58,52
1000m 3 January 2020 1.16,23 PR SB
5000m 3 January 2020 7.17,67
Mass Start (10 laps) 5 January 2020 5th
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
5000m 20 December 2019 7.23,28
1500m 22 December 2019 1.59,93
Mass Start (16 laps) Semifinal B 22 December 2019 8th
Mass Start (16 laps) Final 22 December 2019 8th
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
5000m 8 November 2019 7.15,74
1500m 10 November 2019 1.57,98
Mass Start (16 laps) Semifinal A 10 November 2019 13th
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.12,19 PR SB
1500m 27 October 2019 1.54,00 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.24,67
1500m 22 September 2019 2.00,76
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 39,96
1500m 10 January 2019 2.01,47
1000m 11 January 2019 1.18,23
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 16 November 2018 1.20,37
5000m 16 November 2018 7.24,04 SB
500m 17 November 2018 39,84 SB
1500m 18 November 2018 2.04,11 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 9 November 2018 1.20,89
500m 10 November 2018 39,78
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 39,51
1500m 27 October 2018 2.00,01 PR SB
1000m 28 October 2018 1.17,98 SB
3000m 28 October 2018 4.14,14 PR SB
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names