Dong Chenglong 董成龙

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 Next>
China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 39,66
1500m 2 January 2020 2.03,00
1000m 3 January 2020 1.18,86
5000m 3 January 2020 7.35,94
Mass Start (10 laps) 5 January 2020 16th
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.19,25
500m 21 December 2019 39,60
Mass Start (16 laps) Semifinal A 22 December 2019 14th
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.18,21 PR SB
500m 9 November 2019 39,56
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.24,48 PR SB
1500m 27 October 2019 1.58,05 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.34,40
500m 21 September 2019 39,47 SB
1500m 22 September 2019 2.01,34
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 39,45
1500m 10 January 2019 2.00,19 PR SB
1000m 11 January 2019 1.19,20
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 16 November 2018 1.19,61 PR SB
500m 17 November 2018 39,56 PR SB
1500m 18 November 2018 2.04,42 PR SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 9 November 2018 1.20,38
500m 10 November 2018 39,89
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 39,18 PR SB
1500m 27 October 2018 2.00,27 PR SB
3000m 28 October 2018 4.18,51 PR SB
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
1000m 19 October 2018 1.19,89
500m 20 October 2018 39,52
<Prev 1 2 Next>

Native Language Names